CALENDRIER STADE RENNAIS 2018 / 2019

L1 - J1
Sam. 11 août 2018, 20:00
3 - 1
L1 - J2
Sam. 18 août 2018, 20:00
1 - 0
L1 - J3
Dim. 26 août 2018, 21:00
2 - 2
L1 - J4
Dim. 02 septembre 2018, 17:00
2 - 0
L1 - J5
Ven. 14 septembre 2018, 19:00
2 - 1
L1 - J6
Dim. 23 septembre 2018, 15:00
1 - 3
L1 - J7
Mer. 26 septembre 2018, 19:00
2 - 1
L1 - J8
Dim. 30 septembre 2018, 15:00
1 - 1
L1 - J9
Dim. 07 octobre 2018, 17:00
1 - 2
L1 - J10
Dim. 21 octobre 2018, 17:00
1 - 1
L1 - J11
Dim. 28 octobre 2018, 15:00
0 - 2
L1 - J12
Sam. 03 novembre 2018, 20:00
1 - 2
L1 - J13
Dim. 11 novembre 2018, 17:00
L1 - J14
Dim. 25 novembre 2018, 15:00
2 - 2
L1 - J15
Dim. 02 décembre 2018, 17:00
1 - 4
L1 - J16
Mer. 05 décembre 2018, 19:00
0 - 2
L1 - J17
Sam. 08 décembre 2018, 20:00
2 - 0
Coupe de la Ligue
Mer. 19 décembre 2018, 21:05
L1 - J19
Sam. 22 décembre 2018, 21:00
4 - 0
L1 - J20
Dim. 13 janvier 2019, 15:00
L1 - J18
Mer. 16 janvier 2019, 19:00
2 - 1
L1 - J21
Dim. 20 janvier 2019, 15:00
0 - 0
L1 - J22
Dim. 27 janvier 2019, 21:00
4 - 1
L1 - J23
Sam. 02 février 2019, 20:00
1 - 0
L1 - J24
Dim. 10 février 2019, 17:00
3 - 0
L1 - J25
Dim. 17 février 2019, 17:00
2 - 0
L1 - J26
Dim. 24 février 2019, 17:00
1 - 1
L1 - J28
Dim. 10 mars 2019, 17:00
3 - 1
L1 - J29
Dim. 17 mars 2019, 17:00
1 - 1
L1 - J30
Ven. 29 mars 2019, 20:45
0 - 1
L1 - J31
Sam. 06 avril 2019, 20:00
3 - 3
L1 - J27
Mar. 09 avril 2019, 19:00
3 - 1
L1 - J32
Dim. 14 avril 2019, 15:00
0 - 0
L1 - J33
Ven. 19 avril 2019, 19:00
3 - 2
L1 - J34
Mer. 01 mai 2019, 19:00
2 - 2
L1 - J35
Dim. 05 mai 2019, 15:00
2 - 2
L1 - J36
Dim. 12 mai 2019, 15:00
1 - 1
L1 - J37
Sam. 18 mai 2019, 21:00
0 - 2
L1 - J38
Ven. 24 mai 2019, 21:05
3 - 1